TYPY RODOKMENŮ:

Rodokmen základní - přímá otcovská linie: Rodokmen je nejjednodušší genealogická tabulka, která uvádí předky výchozí osoby (střena) pouze po otcovské linii. Sleduje tedy pouze mužské předky - otce, děda, praděda atd., přičemž o manželkách jsou uvedeny pouze základní informace (jméno, životní data). Jedná se o genealogickou tabulku, která poskytuje přehled pouze o části předků výchozí osoby, častěji se pro zobrazení rodinného stromu využívá vývod.

Rodokmen: Je tvořen manželskými dvojicemi, jejich dětmi a dalšími pokračujícími větvemi rodu nesoucími stejné příjmení. Sleduje otcovskou linii včetně sourozenců až po nejstarší zjistitelnou osobu rodu.

Vývod z předků: Rodokmen všech předků v obou přímých liniích (manželské páry bez dětí). Jde vlastně o ucelený "rodinný strom". Redukce jednotlivých rodových větví dle dohody (možné sledování některé zajímavé dále do minulosti). Vývod je nejpoužívanější forma genealogické tabulky, respektive způsob genealogického bádání. Zahrnuje všechny předky výchozí osoby (střena), tj. její rodiče, prarodiče, rodiče prarodičů a tak dále. Při vytváření vývodu se postupuje zpět do minulosti po všech jeho liniích, a to jak mužských, tak i ženských.Vývod bývá v současnosti často zobrazován v podobě stromu, kdy výchozí osoba bývá umístěna u jeho kořenů a její předci se od ní rozvíjejí do koruny. V případě, že byly ve farnostech, kde je vývod zpracováván, pečlivě vedeny matriční knihy, je možné ho vypracovat až do 17.století. Pokud jsou k dispozici další archivní zdroje, je možné některé linie dovést ještě hlouběji do minulosti. Pravděpodobnost úspěchu bádání závisí především na existenci a dostupnosti archivních fondů. Agnátní vývod je redukovanou variantou sledující vždy pouze přímou hlavní linii, tzn. střen, otec, děd, praděd s manželkami. Dnes se často nazývá rodokmenem základním v přímé otcovské linii (agnátio = příbuzenský poměr osob, spojených touž otcovskou linií nebo manželskou mocí)..

Rozrod: Je nejkomplikovanější formou genealogické tabulky - obsahuje potomky výchozí osoby, respektive výchozího manželského páru, tedy ty osoby, které mají společného předka. Existují dva způsoby vytváření rozrodu. Prvním je sledování jednoho příjmení, strom v takovém případě zahrnuje pouze potomky synů nebo nemanželské potomky dcer. Druhou variantou je sledování potomků synů i dcer, bez ohledu na příjmení. Rozrod poskytuje přehled o genealogických vazbách v rámci rodu. Jeho zpracování je časově velmi náročné, může totiž zahrnovat několik tisíc osob.