ZAJÍMAVÉ ARCHIVÁLIE


daň z pozemku 1911

pohledávka 1914

pohledávka 1915

lékařský účet 1908


oddavkový list 1912

pojištění dobytka 1876

nález c.k. 1904

poručnický dekret 1876


rodný a křestní list 1912

rodný a křestní list 1922

rodný a křestní list 1923

stará mapa 1834


stará mapa cca 1769

stížnost 1759

účet notáře 1916

účet za rakev 1908


úmrtní protokol 1942

pensijní výměr 1941

vyměření voj.taxy 1903

svatební smlouva 1906


    

rodokmen, rodokmen na zeď, rodokmen rodiny, rodinný strom, genealog, genealogické služby, sestavení rodokmenu, vyhledání předků a příbuzných, vývod, rozrod, jarní strom, rodopis, rodokmeny, otcovská linie, mateřská linie, střen, otec otce, praděd, prabába, grafické zpracování rodokmenu, genealogy, family tree, genealogist, genealogy services, build genealogy, find ancestors and relatives, ancestors, spring tree, genealogy, family trees, paternal line, maternal line, father's father, grandfather, great-grandmother.

ZjdlMDAxOD