MATRIČNÍ ZÁPISY


matriční záznam 1785

matriční záznam 1786

matriční záznam 1787


matriční záznam 1868

matrika narozených 1815

matrika oddaných 1818


matrika oddaných 1850

matrika pokřtěných 1680

záznam o narození 1881


matrika narozených 1911

matrika narozených 1853

matrika oddaných 1780


   

rodokmen, rodokmen na zeď, rodokmen rodiny, rodinný strom, genealog, genealogické služby, sestavení rodokmenu, vyhledání předků a příbuzných, vývod, rozrod, jarní strom, rodopis, rodokmeny, otcovská linie, mateřská linie, střen, otec otce, praděd, prabába, grafické zpracování rodokmenu, genealogy, family tree, genealogist, genealogy services, build genealogy, find ancestors and relatives, ancestors, spring tree, genealogy, family trees, paternal line, maternal line, father's father, grandfather, great-grandmother.

YWFlNzR